Анхааруулга: Хичээлтэй холбогдолтой мэдээнүүд ихэнх нь оюуны өмчид хамаарах учир нууц үгээр хамгаалагдсан бөгөөд зөвхөн админы зөвшөөрөлтэй нэвтэрч болно. (Хүссэн мэдээнийхээ гарчиг, нийтлэгдсэн он сар өдөр, хэрэглэх зорилгоо товч бичнэ […]

Read Article →

Интернэт маркетинг 16 лекц /хувилбар-1/


lec-1-introduction-e-mkt lec-2-opportunity-e-mkt lec-3-mix-product-e-mkt lec-4-mix-in-asia-e-mkt lec-5-strategy-e-mkt lec-6-experience-e-mkt lec-7-distribution-channel-e-mkt lec-8-interface-e-mkt lec-9-communication-e-mkt lec-11-customer-metrics-e-mkt lec-12-community-e-mkt lec-13-branding-e-mkt lec-14-designing-e-mkt lec-15-banner-e-mkt lec-15-relationship-e-mkt lec-16-sns-e-mkt

Read Article →