Хээ угалз бүтээх аргууд


Тигийн буюу байгуулалтын арга

Хээ угалзын зүй тогтолын мөн чанарыг таниж мэдэх, бүтээх аргад суралцахад байгуулалтын арга онцгой ач холбогдолтой. Хээг бурханы нэгэн адилаар тиг, байгуулалтаар бүтээдэг тул хээ угалзыг зурна гэдэггүй бүтээнэ хэмээдэг. бүлгээ.

Байгуулалтын аргаар хээ бүтээх нь Continue reading “Хээ угалз бүтээх аргууд”

Advertisements

Эрийн гурван наадам – Монгол бөх


Түүх

Дундговь аймгийн Өлзийт сумын Дэл хөнжлийн ууланд Монгол бөхийн барилдаанаар наадам хийж байсан хадны зураг олдсон байна. Энэ зураг хүрлийн үеийн дурсгалд холбогдож байгаагаас үзэхэд 7,000- 11,000 жилийн өмнөх үед хамаарах ба хамгийн багаар бодоход 7,000 жилийн өмнө монгол бөх байсан гэсэн үг юм.

Мэх

Монгол бөхийн мэхний талаар эрдэмтэн судлаач нар янз янзаар бичдэг бөгөөд хамгийн багаар бодоход үндсэн 45 мэхтэй байдаг:

 • Ачих
 • Бусгах
 • Гуд татах
 • Гуядах
 • Дугтрах
 • Дунгуйлдах
 • Дүүгүүрдэх
 • Дэгээдэх
 • Ёврох
 • Зайлах
 • Мордох
 • Мурих
 • Мушгих
 • Орох
 • Өлмийдөх
 • Өмсөх
 • Өсгийдөх
 • Өхийлдөх
 • Салтаадах
 • Сувих
 • Суйлах
 • Сүлжих
 • Тавхайдах
 • Тахимдах
 • Тойгдох
 • Томох
 • Тонгорох
 • Тохох
 • Тумбарайдах
 • Үүзэл суухай

Анхааруулга:

Хичээлтэй холбогдолтой мэдээнүүд ихэнх нь оюуны өмчид хамаарах учир нууц үгээр хамгаалагдсан бөгөөд зөвхөн админы зөвшөөрөлтэй нэвтэрч болно. (Хүссэн мэдээнийхээ гарчиг, нийтлэгдсэн он сар өдөр, хэрэглэх зорилгоо товч бичнэ үү)

Өглөө шиг эх орон


Vodpod videos no longer available.