Хээ угалз бүтээх аргууд


Тигийн буюу байгуулалтын арга Хээ угалзын зүй тогтолын мөн чанарыг таниж мэдэх, бүтээх аргад суралцахад байгуулалтын арга онцгой ач холбогдолтой. Хээг бурханы нэгэн адилаар тиг, байгуулалтаар бүтээдэг тул хээ угалзыг […]

Read Article →

Эрийн гурван наадам – Монгол бөх


Түүх Дундговь аймгийн Өлзийт сумын Дэл хөнжлийн ууланд Монгол бөхийн барилдаанаар наадам хийж байсан хадны зураг олдсон байна. Энэ зураг хүрлийн үеийн дурсгалд холбогдож байгаагаас үзэхэд 7,000- 11,000 жилийн өмнөх үед хамаарах ба […]

Read Article →


Анхааруулга: Хичээлтэй холбогдолтой мэдээнүүд ихэнх нь оюуны өмчид хамаарах учир нууц үгээр хамгаалагдсан бөгөөд зөвхөн админы зөвшөөрөлтэй нэвтэрч болно. (Хүссэн мэдээнийхээ гарчиг, нийтлэгдсэн он сар өдөр, хэрэглэх зорилгоо товч бичнэ […]

Read Article →