МИНИЙ ТУХАЙ


————————————————————————————————-

ШИРБАЗАР овогтой ЖИГЖИД
Төрсөн газар: Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сум.

МОНГОЛ ЭХ ОРНЫХОО ТӨЛӨӨ ЗҮРХ НЬ ЦОХИЛДОГ ЖИРИЙН НЭГЭН МОНГОЛ ЗАЛУУгийн Блогт зочилсон танд талархахын зэрэгцээ надтай сонирхол нэгтэй болон үзэл бодлоо хуваалцан хамтран ажиллах хүсэлтэй хэн бүхэнд  нээлттэй …


EDUCATION

Period

School

Major / Degree

1991 ~ 1999

1999 ~ 2001

2001 ~ 2005

2005 ~ 2007

 

2012

– Arbulag sum, Khuvsgul

– Murun 1st school, Khuvsgul

– IDER Institute

– Mongolian Traditional Academia

– Chonnam National University

– Elementary and Middle school

– High school

– Business Administration (Bachelor)

– Business Administration (Grad)

– Economics (Master)


СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

☆  Математик загварчлалыг бизнесийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах нь
2002 онд “Идэр” ДС-н БОЭШБХ-д тавигдсан илтгэл

☆  Тогломын онолын загварчлал, түүнийг амьдралд үр ашигтай хэрэглэх
2003 онд “Идэр” ДС-н БОЭШБХ-д тавигдсан илтгэл (1 байр)

☆  Монголын үүрэн телефоны өрсөлдөөний тоглоомын загварыг боловсруулах нь
2003 онд “Эврика” болон “ҮҮСХ” нь Монголын БОЭШБХ-уудад тавигдсан илтгэл (тусгай байр)

☆ Албан харилцаан дахь оюутны соёл
2004 онд “Идэр” ДС-н БОЭШБХ-д тавигдсан илтгэл (3 байр)

☆  Бэнчмаркингийн аргыг ашиглан боловсролын Маркетингийг боловсруулах нь
2005 онд бичигдсэн Бакалаврын төгсөлтийн дипломын ажил (Working paper)

☆  Цахим сүлжээг ашиглан сургалтын чанарыг сайжруулах боломж
2007 онд ЕБС-н багш нарын дундах сургалт семинарт тавигдсан илтгэл (Essay)

☆  Олигополь З.З дэхь корпорациудын нэгдэлийн оптимал цэгийн шинжилгээ
2008 “Микро Э.З-ийн шинжилгээ” хичээлийн улиралын ажил (Working paper)

☆  Үндэстний зан харилцааны онцлог ба худалдан авалтад үзүүлэх нөлөөлөл
2009 онд Азийн орнуудын судалгааны материалд суурилан бичигдсэн (Working paper)

☆  Comparative Advertising and Competition Policy
2009 онд “Үйлдвэрлэлийн З.Б” семинарын улиралын ажлын илтгэл (Essay)

☆  Quality differentiated mixed oligopoly model, an analysis of partial privatization
2011 онд БНСУ-д суралцагч МОХ-ны ЭШБХ-д тавигдсан илтгэл (3 байр)

☆  Partial Privatization Approach in a Quality Differentiated Mixed-Oligopoly Model
2011 онд Магистрын дипломын ажилд зориулан бичигдсэн

☆  Welfare Analysis of Privatization and Competition Policies in a Quality Differentiation Model
2012 онд Магистрын дипломын нэмэлт ажилд зориулан бичигдсэн

☆  품질 차별화 모형에서 민영화 와 경쟁 정책의 후생 분석
2012 он. Солонгос хэл дээрх хувилбар


Messenger ID: jigjid_sh@yahoo.com
E-mail address: tan_shjd@naver.com
Mobile number: (082)10-5895-5653
Homepage: https://jigjids.wordpress.com/

JIGJID Shirbazar

Advertisements