Хамгаалагдсан: ИНТЕРНЭТ МАРКЕТИНГ 13-14: е Төсөл


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Advertisements

Хамгаалагдсан: ИНТЕРНЭТ МАРКЕТИНГ 11-12: Зар сурталчилгаа


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Хамгаалагдсан: ИНТЕРНЭТ МАРКЕТИНГ 9-10: Эргэлтийн стратеги


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Хамгаалагдсан: ИНТЕРНЭТ МАРКЕТИНГ 7-8: Үнийн стратеги


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Хамгаалагдсан: ИНТЕРНЭТ МАРКЕТИНГ 5-6: Бүтээгдэхүүний стратеги


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Хамгаалагдсан: ИНТЕРНЭТ МАРКЕТИНГ 3-4: Хэрэглэгч


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Хамгаалагдсан: Интернэт маркетинг 1-2: Танилцуулга


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Интернэт маркетинг 16 лекц /хувилбар-1/


lec-1-introduction-e-mkt

lec-2-opportunity-e-mkt

lec-3-mix-product-e-mkt

lec-4-mix-in-asia-e-mkt

lec-5-strategy-e-mkt

lec-6-experience-e-mkt

lec-7-distribution-channel-e-mkt

lec-8-interface-e-mkt

lec-9-communication-e-mkt

lec-11-customer-metrics-e-mkt

lec-12-community-e-mkt

lec-13-branding-e-mkt

lec-14-designing-e-mkt

lec-15-banner-e-mkt

lec-15-relationship-e-mkt

lec-16-sns-e-mkt

Бизнесийн судалгааны арга лекц


chap001

chap002

chap003

chap004

chap006

chap007

chap008

chap009

chap010

chap011

chap012

chap014

chap015

chap016

chap017

chap018

chap019

chap020

chap021

ОЛОН УЛСЫН БИЗНЕС ЛЕКЦ /ХУВИЛБАР-6/


chapter01

chapter02

chapter03

chapter04

chapter05

chapter06

chapter07

chapter08

chapter09

chapter10

chapter11

chapter12

chapter13

chapter14

chapter15

chapter16

chapter17

chapter18

chapter19

chapter20

chapter21