Солонгос хэлний цагаан толгой


Солонгос хэлний цагаан толгой ЭНДЭЭС ФАЙЛААР ТАТАЖ АВНА УУ

1443онд Сэжун их хаан Солонгосын бичгийн систем Хангилыг зохиолгожээ. Эгшиг үсэг нь “тэнгэр, газар, болон хүн”д үндэслэн зохиосон ба гийгүүлэгч нь дуу авиа гаргаж байгаа дуу хоолойны эрхтэний хэлбэрт үндэслэн зохиогджээ. Хангил нь бүтэц тогтолцоо болон шинжлэх ухааны талаасаа 1997онд UNESKO-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн ба дэлхийн дээд амжилтын өв хөрөнгөнд бүртгэгдсэн байна.

1443년에 세종대웡이 한글을 창제했다. 모음은 “천, 지, 인”을 기본으로 하여 만들었고, 자음은 소리를 내는 음성기관을 본떠 만들었다. 한글은 매우 체계적인 과학적에서 누구나 쉽게 배울 수 있는데, 그 점을 인정 받아 1997년 UNESKO 세계 기록 유산으로 등재되었다.  Continue reading “Солонгос хэлний цагаан толгой”

Advertisements