Статистикийн шинжилгээ хийх гарын авлага


Энд дарж татна уу

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ТӨВ ГАЗРААС ЭРХЛЭН ГАРГАВ

cropped-150791_299896190091556_100002135339203_700387_1892781129_n2.jpg

Advertisements

Хамгаалагдсан: E-Views сурах бичиг


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Хамгаалагдсан: SPSS сурах бичиг


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу: