Хамгаалагдсан: Маркетингийн удирдлагын онолын нийтлэг ойлголтууд – 2


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Advertisements