Хотогойдын угсаа түүхийн товч (Хойт гойд ястнууд)


Монголын эрдэмтдээс хамгийн анх Ж.Цолоо Хотогойдоор явж судалгаа хийсэн хүн юм. Тэрээр Хотогойд аман аялгууг судлан шинжлэхийн зэрэгцээ тэдний дотор буй тогруутан, хавхчин, мянгад, зэлмэн, дуутан, халиучин, хэрдэг, гумжин зэрэг […]

Read Article →