Монгол нутгаас хүннүгийн 5000 гаруй булш, 13 хот суурин олджээ


Хүннүчүүдийн болон Монголын тулгар төрийн түүх шастир, өв соёлыг судалж сэргээх, батжуулах зорилгоор эрдэмтэн судлаачид, иргэд, байгууллагаас гаргаж буй саналыг дэмжиж Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Монголын тулгар төрийн 2220 жилийн ойг […]

Read Article →

Мүдын сан ууланд авирав


Гуанжү хотын дэргэдэх Мүдын сан ууланд авирав. Энэ өдөр маш их манантай байсан тул алсын бараа сайн харагдахгүй байсан хэдий ч Монгол заншилаар өндөр оргил дээр гарч хийморио сэргээгээд сайхан […]

Read Article →