Хамгаалагдсан: Макро эдийн засгийн хялбар 20 тест


Энэ агууламж нууц үгээр хамгаалагдсан. Үүнийг харахын тулд нууц үгээ доор оруулна уу:

Advertisements