ЭГШИГ ҮСЭГ


Эгшиг үсэг

Монгол бичиг үндсэн 7 эгшиг үсэгтэй. Монгол бичгийн үсэг кирилл бичиг шиг том, жижиг гэсэн ялгаа байхгүй, харин үгийн дунд, адагт орох дүрс нь бага зэрэг ялгаатай байна. Доорхи хүснэгтээс үзнэ үү!

Дармал эгшиг үсэг

а э и о, у ө, ү
эхэнд
дунд
адагт

Бичмэл эгшиг үсэг

а э и о, у ө, ү
эхэнд
дунд
адагт

 

Хүснэгтээс ажиглахад үгийн дунд, адагт ордог а, э үсэг мөн о, у, ө, ү үсгийн үгийн дүнд адагт орох хэлбэрүүд адил байна. Монгол хэлэнд а, о, у гурав нь эр эгшиг , э, ө, ү гурав нь эм эгшиг, и бол саармаг эгшиг.
Тиймээс эр эгшигтэй үгийг эр үг, эм эгшигтэй үгийг эм үг гэх ба эр эм эгшиг нэг үгэнд холилдон ордоггүй ёстой. Харин саармаг эгшиг нь бол эр эм аль ч үгэнд зохицон ордог.
Хэрэв үгийн эхний үед а, о, у байвал дунд орсон шүдийг а-гаар, гэдсийг о, у-гаар, адагт орсон сүүл, орхицыг а-гаар, гэдэстэй нумыг o, у-гаар уншина.
Үүнээс гадна үгийн эхний үед эм эгшиг байвал шүд, сүүл, орхиц нь э, гэдэс болон гэдэстэй нум нь ө, ү байна.

Дасгал2. Доорхи дан эгшгээр бүтсэн үгсийг уншаад, ялгааг ойлгож, тогтоогоорой.

Advertisements

Хариулт үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Өөрчлөх )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Өөрчлөх )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Өөрчлөх )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Өөрчлөх )

Connecting to %s