БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛ


ХИЧЭЭЛ № 01.
– SIMON & CO? CAN I help you? –Сaeмон ко компани байна. Танд юугаар туслахсан бол?
– Could I speak to Mr.Simon, please – Ноён Симонтой ярьж болохсон болов уу?
– Who’s that calling? or Who’ calling? -Хэн бэ?
– It’s Mr.Enkhtur here. – Би Энхтөр байна.
-Wnat was that again, please? Could you spell out your name, please? – Хэн гэнэ ээ? Ta үсэг үсгээр нь хэлж өгөхгүй юу?
-E-n-k-h-t-u-r./Хэрвээ нөгөө харилцагчид хэцүү байгаа бол бусад түгээмэл нэртэй харьцуулан хэлж болох юм. Жишээ нь; E-like egg. N- like Nansy, K-like key, H-like
hero, T-like Tom, U-like united, R-like run гэх мэт..
– Mister Enkhtur?.. Ноён Энхтөр үү?
– Yes, that’s right ! – Яг тийм!
– Putting you through. Go ahead, please – Таныг холболоо, Та яриарай.
– Thank you. You have a nice day ! -Баярлалаа, Та энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй!
– Thanks you, too – Баярлалаа. Та ч гэсэн энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
****
– Mr.Brown’s office. Can I help you? -Ноёр Брауны ажлын газар байна. Танд юугаар туслахсан бол?
– I’d like to speak to Mr.Smith -Би ноён Смиттэй ярих гэсэн юм.
– Sorry, Wrong number. I don’t know anyone by that name here. -өршөөгөөрэй. Дугаар андуурсан бололтой. Энд тийм хүн байхгүй ээ.
– I’m very sorry! -Уучлаарай
– Mr.Enkhtur’s secretary. What can I do for you? – Ноён Энхтөрийн нарийн бичиг байна. Танд юугаар туслахсан бол?
– Could I speak to Mr Enkhtur,please? -Ноён Энхтөртэй ярьж болохсон болов уу?
– Sorry. I;m afraid Mr.Enkhtur is on the other line at the moment. Would you like to hold on? -Уучлаарай. Ноён Энхт&р яг одоо өөр хүнтэй утсаар ярьж байна, та утсаа түр барьж байхгүй юу?
PDF Created with deskPDF PDF Writer – Trial :: http://www.docudesk.com

– Yes,I’ll hold on -За, би утсаа барьж байя.
– ‘Mr.Enkhtur? Hello….Hello/ I can not hear anything. Maybe it’s a very poor line. – Ноён Энхтөр үү. Байна уу, байна уу?? Би юу ч сонсохгүй байна. Шугам муу бололтой…
-Are you speaking? -Та ярьж байна уу?
– No,I could not hear a word,Could you give me abetter line? – Mгүй ээ, би ганц үг сонсохгүй байна. Та надад дахиад нэг залгаах өгөхгүй юу?
– Is that better? -Одоо гайгүй болов уу?
-Yes,thank you Тэглээ, баярлалаа…
– Good morning Mr.Enkhtur! This is Mr.Wilson from The National Trade Union… -өглөөний мэнд, ноён Энхтөр өө! Mндэсний худалдааны холбооноос Вильсон ярьж байна.
ГЭРИЙН ДААЛГАВАР
Ta эхлээд дээрх яриагаа харж байгаад ноён Смитийн нарийн бичигтэй яриад үз.
Дараа нь харахгүй ярьж сураарай.

Хичээлийн эхэнд ямар нэгэн төвөгтэй нэрийг үсэглэн хэлэхэд өргөн хэрэглэгддэг
үгсийг толилуульяа.
– A for apple or Anna
– B for boss or bee
– C for city or center
– D for Donald or David,
– E for England or egg,
– F for freedom or friend,
– G for George or gym,
– H for happy honey,
– I for India or ink,
– J for John or joy,
– K for Kate or Kingdom,
– L for London or Laura,
– M for Michael or mom,-
– N for Nancy or number,
– O for orange or oil,
– P for peace or pink,
– Q for Queen or question,
– R for Roger or rate,
– S for sugar or summer,.
– T for Tommy or ten,
– U for univrsity or Union,
– V for Victory or visit,
– W for William or well,
– X for x-ray or X-mas,
– Y for yesterday or yellow,
– Z for zoo or zebra
“Mr Blake?” -Ноён Блейк үү?
”Speaking. Good morning Mr Enkhtur” -Байна уу? сонч байна. Ноён Энхтөр үү, өглөөний мэнд хүргэе.
PDF Created with deskPDF PDF Writer – Trial :: http://www.docudesk.com
”Good morning. Could we meet tomorrow morning” -өглөөний мэнд! Бид маргааш өглөө уулзах болов уу?
“Just a minute/speaks to his secretary/-”Is there any engagement for 11 tomorrow morning? Good…..”What about 11 o’clock tomorrow morning, Mr Enkhtur? – Түр хүлээгээрэй/нарийн бичгийн даргатайгаа ярилцана. Маргааш
өглөө 11 цагт ямар нэгэн арга хэмжээ байгаа юу? Сайн байна. Маргааш өглөө 11 цагт болох уу, ноён Энхтөр“
It’s all right with me” – Миний хувьд болж байна.
“Then see you at 11 tomorrow. You have a nice day!” – Тэгвэл маргааш 11 цагт уулзая. Та энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
“Thank you. You do the same. I’m looking forward to meeting you. Goodbye”
– Баярлалаа. Та ч гэсэн энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Ба тантай уулзахыг тэсч ядан хзлээж байгаа шүү. Баяртай.
“ – hello, can I speak to Mr. Boston, please?” – Байна уу? Ноён Бостонтой ярьж болохсон болов уу?
“Mrв Bostonis speaking. GOOD AFTERNOON“ – Бостон сонсож байна. Kдрийн мэнд хRргэе.
“Good afternoon! I’m Mr Hammond’s secretary. I’m calling you to confirm your appointment for Thursday morning at 10 am” – өдрийн мэнд хүргэе. Би ноён Хаммондын нарийн бичгийн дарга нь байна. Таны Пурэв гаригийн өглөө 10 цагт ноён Хаммондтой уулзах уулзалт хэвээр эсэх талаар тодруулах гэж утасдаж байна.
“Thank you I’ll be there. My best regards to Mr.Hammond.Goodbye” –
Баярлалаа. Би очно оо. Ноён Хаммондод миний мэндийг дамжуулаарай. Баяртай.
“Goodbye” – Баяртай. ***
“Is that Mr.Wilson’s office?” – Энэ ноён Вилсоны ажлын газар мөн үү?
“Yes’ – Тийм байна.
“Ok, my name’s David Jefferson. I have an appointment with Mr.Wilson tomorrow afternoon, but something urgent has turned up & I have to leave Washington for a couple of days. Could you put it off till Tuesday afternoon the same time?” – Намайг Дэвид Жефферсон гэдэг. Би ноён Вилсонтой маргааш өдөр уулзах ёстой байсан боловч гэнэт ажил гарч Вашингтон руу хэд хоног явах болчихлоо. Та бидний уулзалтийг Мягмар гаригт тогтсон цагт болгон хойшлуулж өгөхгүй юу?
“All right. I’ll find out & confirm it today. Goodbye” – За би учрыг нь олоод өнөөдөр зохицуулчихъя. Баяртай.
“Hello, is that Mr. Bayar’s secretary?” -Байна уу? Ноён Баярын нарийн бичгийн дарга мөн үү?
“Yes, speaking” – Тийм байна.
“Mr.Walking’s secretary is calling. I understand they have an appointment for the afternoon. Unfortunately, Mr Walking can not keep it. He had to leave Washington late last night & won’t be back till Wednesday next week. He
makes his apologies to Mr.Bayar” – Ноён Вэлкиний нарийн бичгийн дарга ярьж байна. Тэд өнөөдөр үдээс хойш уулзахаар тохиорсон бололтой. Харамсалтай нь
ноён Вэлкин ирж чадсангүй. Тэр өчигдөр бүр орой Вашингтон руу явах хэрэгтэй
болоод явчихсан. Ирэх долоо хоногийн Лхагва гариг хүртэл ирж чадахгүй байх аа.
Ноён Вэлкин ноён Баяраас уучлал гуйж байна лээ.
”I; ll pass it on to him. Shall I make another appointment”? – Би энэ талаар
түүнд дамжуульяа. өөр хугацаа товлох уу?
“No, thank you. We’ll leave it at that until he’s back” – pгүй ээ, түүнийг буцаж
иртэл энэ асуудлыг хүлээзнэе.
“Ok, goodbye” – За, баяртай.
“Goodbye” – Баяртай.
ГЭРИЙН ДААЛГАВАР
1. өгөгдсөн шинэ үг хэллэгүүдийг цээжлэн тогтоогоорой.
1 & 2 – р хичээлүүдийн шинэ үг хэллэг.
‘Can I tell him who’s calling?” – Түүнд хэн ярьж байна гэж хэлэх вэ?
“Can I have a word with him” – Би түүнтэй ганц хоёр үг сольж болохсон болов
уу?
“Who’s speaking?” – Хэн бэ?
“Is that Mr.Brown?” – Ноён Броун уу?
“Speaking” – Тиймээ.
“You have got/ You’ve got the wrong number” – Ta буруу дугаарт залгажээ.
“Sorry, You must have the wrong number” – Уучлаарай. Та дугаар андуурсан
PDF Created with deskPDF PDF Writer – Trial :: http://www.docudesk.com
бололтой.
“It’s wrong number’ – Буруу дугаар байна.
“Sorry, to have bothered /troubled/ – Тав тухыг тань алдагдуулсанд уучлаарай.
“Hold on please’ – Утсаа түр барьж банйа уу?
“I’ll see if he’s in” – Би түүний байгаа эсэхийг үзээд ирье.
”I’m afraid he ‘s not available’ – Тэр одоогоор байхгүй байх аа.
”Would you like to leave a message for him?” – Та түүнд ямар нэгэн юм
дамжуулж хэлүүлэх үү?
“Could you speak up please. I can hardly hear you’ – Ta жаахан чанга ярихгүй
юу. Би таныг арайхийж сонсож байна.
“Sorry. I must have got a wrong extension’- Уучлаарай. Би буруу дотуур утас
руу залгасан бололтой.
“Mr.Brown is in a meeting at the moment” – Ноён Броун одоо хуралтай байна.
“If Mr.Brown is not in could I speak to someone else in the Delivery
Department? -Хэрэв ноён Броун байхгүй бол хүргэлтийн хэлтсийн хэн нэгэнтэй
ярьж болох уу?
“Could you tell him Mr Bold called’ – Та түүнд Болд ярьсан гээд дамжуулаад
өгөхгүй юу?
АНХААР! Хэрэв та ярилцагч хүнийхээ хэлж байгааг сонсохгүй юм уу, ойлгохгүй
байгаа бол Sorry, I did not /didn’t/ quite catch that юм уу, зүгээр л I’m Sorry
гэж хэлээрэй. Please repeat гэж хэзээ ч өө хэлээрэй.
to make an appointment for Thursday etc. With somebody – хэн нэгэнтэй ямар
нэг хугацаанд уулзалт товлох.

A. To place an extra order – Ямар нэг нэмэлт захиалга єгєх
Hello could you put me through to Mr.Phillips, please – Байна уу? Та намайг
ноён Филипстэй холбож єгнє үү?
“All right,go ahead,please” – За, та яриарай.
“Good morning Mr.Phillips. It’s Ms.Delger from Mongolian Image” – Єглєєний
мэнд, ноён Филипс, Mongolian Imag-ээс Дэлгэр ярьж байна.
”Good morning Ms.Delger” – Єглєєний мэнд, хадагтай Дэлгэр
“Mr.Phillips, we’d like to place another order with your company for spare
parts for the equipment supplied by you in the 1st quarter last year” – Ноён
Филипс, бид танай компаниас єнгєрсєн оны нэгдїгээр улиралд нийлїїлсэн тоног
тєхєєрємжинд запас, сэлбэг, хэрэгсэл нэмж захиалах гэсэн юм.
‘Good, exactly whwn do you require them? – За, танд яг хэзээ хэрэгтэй вэ?
‘Cuold you make delivery, say, in November this year? – Энэ оны 11 сард
явуулаад єгєєч гэвэл болохсон болов уу?
‘I think that’s possible’ – Тэр боломжтой гэж би бодож байна.
’Mr.Phillips, I understand the spares will be delivered at the same prices as
previously?’ – Ноён Филипс,эдгээр сэлбэг хэрэгсэл урьдын адил їнээр нийлїїлэгдэх
байх гэж би найдаж байна.
‘That will depend on the quantity you ordered, Ms.Delger’ – Хадагтай Дэлгэр ээ,
тэр таны захиалах хэмжээнээс л хамаарна шүү дээ.
‘There’s no problem.We need a large quantity.’ – Санаа зоволтгїй, бидэнд их
хэмжээгээр хэрэгтэй байгаа.
‘All right then’ – Тэгвэл болж байна.
‘Ok,we’ll be sending you a letter confirming this deal and enclosing 2 copies
of a formal order wiyh all the data for signature’ – За тэгвэл бид захиалгийн бїх
шаардлага хангасан захидлыг хоёр хувь хавсралтын хамт таньд явууллаа.
‘Thank you.We’ll take steps right away to be able to carry out your order in
the time required’ – Баярлалаа. Бил таны захиалгыг хугацаанд нь хїргэх бїхий л
арга хэмжээг дариухан авах болно.
PDF Created with deskPDF PDF Writer – Trial :: http://www.docudesk.com
“Thank you very much. Goodbye’-Маш их баярлалаа. Баяртай.
”Goodbye’ – Баяртай
B. To get or pass on information – Мэдээлэл єгєх буюу хїлээн авах
Hello, can I speak to Mr.Poberts, please’ – Ноён Робертстой ярьж болох уу?’
“Yes, go ahead, please’ – За, яриарай
“This is Mr.Enkhtur. Good morning Mr.Poberts’- Энхтєр байна. Єглєєний мэнд хїргэе. Ноён Робертс
‘Good morning Mr.Enkhtur. As far as I remember we talked each other just
last week. Is anything the matter? – Єглєєний мэнд, ноён Энхтєр. Бид саяхан
єнгєрсєн долоо хоногт ярьсан шиг санагдах юм. Ямар нэгэн юм болоо юу?
‘Oh, no no, I just want you tell me about the progress of our order’ -Үгүй дээ,

Танадад манай захиалга хэр зэрэг явагдаж байгаа талаар хэлж єгєхгїй юу?
‘Well, we may ship the first lot of the goods ahead of schedule. Is that all
right with you?’ – За бид барааны нэг хэсгийг даруйхан, очих хугацаанаас нь ємнє
явуулна аа. Болж байна уу?
Yes, fine’ Тэгэлгїй яах вэ? Маш сайн байна.
As the second lot, I’m faraid you can det it a bit behind schedule’ – хоёрдугаар
хэсгийн хувьд та бага зэрэг авах хугацаанаасаа оройтож авах байх гэж бодож
байна.
‘-How many days?’ Хэд хоног
“ Oh, just a couple’ Oo, 2 хоног л
‘-I think we can manage if it’s only a day or a couple. But it should not be
more than that’ -Ганц хоёр хоног болж байна аа. Гэхдээ їїнээс удаж болохгїй шїї.
Yes,sure. I give you my word to do that. And I hope we’ll manage to deliver
the last lot on time, on the schedule’ -За тэгье. Би амлаж байна. Харин сїїлчийн
хэсгийг бид товлосон хугацаандаа хїргэх болно.
’-All right, very good then. Thank you. Goodbye Mr.Poberts. – За, маш сайн.
баярлалаа. Баяртай. Ноён робертс
‘Good-bye. Баяртай
PDF Created with deskPDF PDF Writer – Trial :: http://www.docudesk.com
Гэрийн даалгавар
Хичээлийг 4-5 удаа уншиж, аль нэг хэсгийг хэд дахин бичиж, баяжуулан ярихыг
хичээгээрэй. Амжилт хүсье.

C. About the arrival of guestes
– Зочид х    рэлцэн ирэх талаар
-Mr.Green speaking. Good morning Mr. Bat – Би Green байна. өглөөний мэнд
хүргэе, ноён Батаа!
-Good morning. I’d like to confirm that our guestes will arrive in Ny tomorrow.
So you can expect them in the company Monday morning – өглөөний мэнд!
Манай зочид Ny-д маргааш х    рэлцэн очих талаар бататгах гэсэн юм. Тэгэхээр та
тэднийг Даваа гаригт компани дээрээ х    лээж авах болж байна.
– Fine,we’ll get everything ready. Anything else? – Зa, бид бүх зүйлийг бэлэн
болгое. өөр хэлэх юм байна уу.
No,Goodbye –     үгүй дээ, баяртай.
Good – bye – Баяртай
D. Avout delay in shipment
АЧАА СААТАЖ БАЙГАА ТАЛААР
Good afternoon Mr.Amar! – өдрийн мэнд хүргэе, ноён Амраа!
Good afternoon, Mr Smith. What can I do for you? – өдрийн мэнд хүргэе, ноён
Смит. Би танд /юугаар/ яаж тус болохсон бол?
I’m afraid we have a bad news for you? Unfortunately, shipment of the 1st
goods will be delayed. – Танд таагүй мэдээ дуулгах нь ээ. Эхний барааний
тээвэрлэлт саатаж х    рэхн нь
Oh, what’s the matter? – өө, тийм         . Юу болоо вэ?
We have a serious breakdown at the factory, which can not be put right till
the end of the month – Манай үйлдвэрт гарсан ноцтой эвдрэлийг бид сарын эцэс
хүртэл засч дуусахгүй байх нь
That’s very bad. You know the contract stipulates for the seller’s side to pay
penalty in case of delay in delivery? – Тэр чинь их муу байна даа. Хүргэлт саатсан
тохиолдолд худалдаж байгаа тал гэрээнд тусгагдсанаар торгууль төлөх ёстойг та
мэдэж байгаа биз дээ?
Oh, we know that, but we can not do anything in the circumstances & we
apologize for the inconvenience caused. Good-Bye now – өө, тийм бид тэрийг
PDF Created with deskPDF PDF Writer – Trial :: http://www.docudesk.com
мэдэж байгаа ч энэ удаагийн нөхцөл байдалд бид яаж ч чадахгүй нь. Тавгүй
бйадалд оруулсандаа хүлцэл өчие. Энэ удаа баяртай.
Good-bye, I hope to hear from you soon – Баяртай, Таныг бидэнтэй удахгүй
холбоо барих байх гэдэгт найдаж байна.
E. About force majeure information
ЦАГ BЕИЙН БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЛААР
Тhat Mr.Bayar? – Ноён Баяр уу?
Speaking, Good morning, Mr.Green -Байна аа. өглөөний мэнд хүргэе. Ноён Green.
“Good morning. You probably know that the workers of the port are on the
strike but all the equipment you ordered was delivered to the port for loading
on the board of our vessel last week. What are we supposed to do now? –
өглөөний мэнд хүргэе. Та ажилчид ажил хаялт хийж байгааг мэдэж байгаа байх.
Таны захиалсан бүх тоног төхөөрөмж манай онгоцонд ачигдахаар өнгөрсөн долоо
хоногт боомтод хүргэгдсэн байгаа. Одоо бид яах вэ?
That’s too bad. Mmm, Well, I think we’ll have to wait & see. Meanwhile I’ll try
to find out a chance at my end & you do it yours. Then contact me again.
Good-Bye for now -Тун таагүй юм болж байна даа. За, одоо яах вэ. Бид хүлээгээд
юу болохыг харзная. Гэхдээ энэ хугацаанд би өөрийн зүгээс боломжтой бүхнийг
хийхийг оролдое. Та ч бас хичээгээрэй. Тэгээд надтай холбоо бариарай.
Одоохондоо баяртай.
Good-Bye – Баяртай.

Мэдээллийг http://chiniih.miniih.com -с авав

Хариу Үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Та WordPress.com гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах / Өөрчлөх )

Twitter picture

Та Twitter гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах / Өөрчлөх )

Facebook photo

Та Facebook гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах / Өөрчлөх )

Google+ photo

Та Google+ гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах / Өөрчлөх )

Connecting to %s