Солонгос хэлний анхан, дунд шатны цогц хичээл


Continue reading “Солонгос хэлний анхан, дунд шатны цогц хичээл”

Advertisements

Англи хэл сурах зөвлөгөө


Та Англи хэл суръя гэж бодож байна уу, ойрын үед эхлэх гэж байна уу? эсвэл бүр эхэлчихээд үр дүн муутай явж байна уу? Ямартай ч танд би өөрийнхөө зүгээс баяр хүргье. Та эхлэлийг хийж чадлаа. Одоо харин амжилттай үргэлжлүүлэх л үлдлээ. Энэ эрчээрэй танийг урагшлаасай гэж хүсэж байна. Тиймээс доорх зөвлөгөөг би олж ирлээ. Уншаад үзээрэй. Тэгээд хэрэгжүүлээрэй. Та чадна. Өнөөдөр бидэнд ямар нэгэн гадаад хэл заавал байх хэрэгтэй, тэр тусмаа Англи хэл. Дэлхийн аль ч өнцөг булан бүрт явахад тухайн орны хэлийг мэдэхгүй байсан ч Англи хэлийг мэддэг, ядаж ойр зуурхан яриад ойлголцдог бол газардахгүй гэдгийг Continue reading “Англи хэл сурах зөвлөгөө”

БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛ


ХИЧЭЭЛ № 01.
– SIMON & CO? CAN I help you? –Сaeмон ко компани байна. Танд юугаар туслахсан бол?
– Could I speak to Mr.Simon, please – Ноён Симонтой ярьж болохсон болов уу?
– Who’s that calling? or Who’ calling? -Хэн бэ?
– It’s Mr.Enkhtur here. – Би Энхтөр байна.
-Wnat was that again, please? Could you spell out your name, please? – Хэн гэнэ ээ? Ta үсэг үсгээр нь хэлж өгөхгүй юу?
-E-n-k-h-t-u-r./Хэрвээ нөгөө харилцагчид хэцүү байгаа бол бусад түгээмэл нэртэй харьцуулан хэлж болох юм. Жишээ нь; E-like egg. N- like Nansy, K-like key, H-like
hero, T-like Tom, U-like united, R-like run гэх мэт..
– Mister Enkhtur?.. Ноён Энхтөр үү?
– Yes, that’s right ! – Яг тийм! Continue reading “БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛ”

МИНИЙ НУТАГ


Industrial Organization – Strategic Approach


 

Industrial Organization

Strategic Approach

 

 

Jeffrey Church

The University of Calgary

Roger Ware

Queen’s University, Ontario

Хичээлийн Төлөвлөгөө (theory)


거시경제학 강의 계획표

(2008년 2학기)

담당교수 :

연구실 및 전화 :

email :

강의목표

1. 거시경제학은 국가경제를 하나의 경제단위로 보고 그 안에서 GDP, 고용, 물가, 수출, 성장 등이 어떻게 결정되는가를 공부하는 것이 기본 목표이다.

2. 거시경제이론을 바탕으로 거시경제정책 목표인 완전고용, 물가안정, 소득재분배, 국제수지 개선, 적정성장 등을 공부한다.

사전이수과목 및 수학적 지식

경제원론 2 (거시경제 편)를 수강했어야 하며 기초적인 대수학(algebra)을 이해하여야 한다. (강의는 이를 전제로 이루어짐)

교제

N. Gregory Mankiw, 「Macroeconomics」 6th edition. Continue reading “Хичээлийн Төлөвлөгөө (theory)”

Хичээлийн Төлөвлөгөө – 1


고급거시경제학 – 1

교재 : David Romer, Advanced Macroeconomics, third edition, McGraw-Hill Irwin

평가 : 중가고사(40%), 과제(20%), 기말고사(40%) Continue reading “Хичээлийн Төлөвлөгөө – 1”

Хичээлийн Төлөвлөгөө – 2


고급거시경제학 – 2

담당교수 :

연구실 :

전화 :

강의개요

본 강의는 거시경제학 부문별(소비, 투자, 실업, 인플레이션)이론의 주요 모형들을 이해하는데 주요 목적이 있으며, 특히 소비와 인플레이션을 이해하기 위해 상대적으로 많은 시간을 사용한다. 강의는 이론적 모형을 이해하고 현실적합성을 검정하는 주요 계량모형을 소개하는 방식으로 이루어진다. 본 강의는 대학원 수준에서 진행되기 때문에 주로 수학적 거시경제모형을 이해하는데 주력한다. 강의는 교재(Romer)를 중심으로 이루어지나 필요한 경우 교재외의 자료도 공부한다.

교재

주교재 : David Romer, Advanced Macroeconomics, third edition, McGraw-Hill Irwin

* 거시경제학의 기초가 부족한 학생들은 강의 시작 전 Mankiw의 거시경제학 16장, 17장, 18장을 일독할 것을 권함.

평가 : 중가고사(40%), 과제(20%), 기말고사(40%)

* 중간고사와 기말고사 일정은 추후 발표

강의계획 Continue reading “Хичээлийн Төлөвлөгөө – 2”

Production Function


Cobb-Douglas Үйлдвэрлэлийн функцууд

Cobb_douglas_Outline

Cobb-douglas PrFn

Cobb-dauglas Tanproj

Cobb-Douglas

Growth Theories


Солоу-гийн өсөлтийн загвар

Шинэ сонгодог өсөлтийн онол

Өсөлтийн онолын лекц

Кейнсийн эдийн засгийн өсөлт

Өсөлтийн онол лекц

Эдийн засгийн өсөлт /слайд/

Эдийн засгийн өсөлт

EЭдийн засгийн өсөлт – Бодлогын хариу