ХИЧЭЭЛ


ЭНЭ ХЭСЭГТ МИНИЙ ХИЧЭЭЛҮҮД АГУУЛАГДАНА. ТА ДЭД ЦЭСҮҮДЭД ЗОЧИЛНО УУ

—————————————————————————————————————-

МИНИЙ НОМНУУД

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОНОЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ЭКОНОМЕТРИКС

МАРКЕТИНГ БА МЕНЕЖМЕНТ

САНХҮҮ – НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

БУСАД СУРГАЛТ

 

Advertisements